Hedendaags specificeren veel fabrikanten van hydraulische apparatuur de nieuwe oliereinheid klasse afhankelijk van de hydraulische toepassing. De gevoeligheid van de componenten en de werkdruk zijn bij de vereiste reinheid strenger dan tien jaar geleden. Bij servo- en hogedruk systemen wordt aanbevolen om de oliereinheid volgens ISO4406 aan te houden van 16/14/11 of beter. Een van de oorzaken van het binnendringen van vervuiling in een hydraulisch systeem is het (bij)vullen van onreine nieuwe olie.

De ISO-code 4406 is genomineerd in drie cijfers, die het gemeten aantal deeltjes in de grootte van 4, 6 en 14 µm vertegenwoordigen. Bij een oliemonster van 100 ml is bijvoorbeeld het volgende gemeten: 4 micron = 25,324, 6 micron = 6,257 en 14 micron = 337 deeltjes. De ISO4406-code = 15/13/9. [Opmerking: 1 µm = één micron meter]

Bron: Noria, USA.

Een andere vijand van de hydraulische olie is water. Water veroorzaakt schade in een hydraulisch systeem en is te onderscheiden in drie fasen: opgelost, als emulsie en als vrij water. Het gehalte aan opgelost water in de olie is afhankelijk van de temperatuur, hoe hoger de temperatuur, hoe hoger het verzadigingsniveau. Boven het verzadigingsniveau zal water aanwezig zijn in de toestand van emulsie en/of vrij water. Het aanbevolen watergehalte in hydraulische olie is door de meeste fabrikanten van hydraulische apparatuur bepaald op het niveau ver onder het verzadigingspunt.

Tijdens opslag in een bulk tank kan ongewenst binnendringen van deeltjes en vocht de reinheid van de olie in gevaar brengen. Dit kan worden voorkomen door de installatie van een offline filter systeem, dat de fijne deeltjes verwijdert en het vocht uit de olie absorbeert. Dit om ervoor te zorgen dat de nieuwe olie voldoet aan de voorgeschreven specificaties van de fabrikant van de apparatuur.

Klik op de knop "meer info" om meer te leren over de “best practices” aangaande opslag van hydraulische olie in bulktanks.

Meer info