De vier motorolie killers zijn:

  1. Brandstofbesmetting
  2. Koelvloeistofbesmetting
  3. Roet
  4. Vuil en slib

Brandstofbesmetting kan vrij eenvoudig worden gedetecteerd door een monster van de motorolie te nemen. De olie heeft een (overweldigende) brandstofgeur. Als brandstofbesmetting op een bepaald moment niet wordt gedetecteerd, kan het hoge brandstofgehalte in de motorolie een carter-explosie veroorzaken.

Signalen voorafgaand aan een carterexplosie zijn:

  1. Toename van de uitlaatgassentemperatuur
  2. Onregelmatig draaien van de motor
  3. Vreemd geluid van de motor
  4. Slechte geur
  5. Witte rook

Op de eerste plaats vermindert brandstofbesmetting de viscositeit van de motorolie. Hierdoor wordt de smeereigenschap van de olie gereduceerd, één van de belangrijkste functies van olie. Deze aangetaste smeereigenschap veroorzaakt op zijn beurt meer slijtage aan de zuigerveren en cilindervoeringen, dit zorgt voor meer blowby’s en op zijn beurt meer brandstofbesmetting.

Het binnendringen van koelmiddel gebeurt als gevolg van defecte interne pakkingen of het lekken door scheurtjes in het motorblok. Koelvloeistof vermengd met motorolie vernietigt de smerende werking van de olie en zal snel motoronderdelen beschadigen. Het binnendringen van koelvloeistof kan worden gedetecteerd door de "zoete geur" ​​van de motorolie, in hoge concentratie zal het de oliekleur veranderen. In sommige gevallen veroorzaakt het een "mayonaise-effect" in de motorolie. Het binnendringen van koelmiddel is een oproep tot directe actie.

Roet is harder dan staal.

Uit "The Oil Analysis Handbook": Roet is schurend. Intuïtief kan men denken dat roet relatief ‘zacht’ is. Roetdeeltjes in welke vorm dan ook zijn echter harder dan staal. Motoroliën zijn geformuleerd met additieven die roetdeeltjes in suspensie houden en voorkomen dat het gaat agglomereren, maar net als bij andere additieven, zijn ze opofferend. Zodra een bepaald niveau van roetbelasting is bereikt (ongeveer 3% massavolume voor de meest voorkomende motoroliën), zullen de roetdeeltjes niet langer door de olie kunnen worden gedragen en zal dit tot slibafzettingen leiden. Roet is niet alleen schurend, maar zorgt er ook voor dat de viscositeit van de olie toeneemt.

Roet in suspensie, bron: Noria-USA.

Het beste is om de roetverontreinigingen zo laag mogelijk te houden om de olie optimaal te laten presteren. Een extra offline zuiveringssysteem is in veel toepassingen een goed alternatief om dit doel te bereiken.

Slibopbouw is duur en leidt uiteindelijk tot motorstoringen. In deze fase is reparatie of vervanging niet goedkoop. Het eerste teken van ophoping van slib is een bruine, donkere, kleverige laag die zich zichtbaar afzet op de motoronderdelen.

Foto links: overmatig slib in een motor.

Voor kleine (auto) motoren zijn er veel motor-flush chemicaliën op de markt. Door de motor te spoelen en vervolgens de olie & filters te vervangen kan dit het euvel verhelpen. In een slecht geval zijn meerdere spoelbeurten binnen korte intervallen nodig.

Voor grote (scheeps-) motoren is de betere optie om een ‘zachte spoeling’ methode uit te voeren. Daarbij maken wij gebruik van een hoog detergerende olie of met toevoeging van olie-additief met een hoge detergerende werking om het slib los te maken. Een offline(zijstroom) filtersysteem dat is aangesloten op de motor is noodzakelijk om het slib te vangen en vast te houden.

Klik op de knop “meer info” voor meer informatie over motorolie purificatie.

Meer info