Hieronder ziet u van een thermisch oliesysteem de dwarsdoorsnede van een pijp aan boord van het MV Rossini. Daarin is zichtbaar de ophoping van het sediment in de pijplijn, een aangekoekt gecarboniseerde verontreiniging. Deze heeft nadelige invloed op de vloeistofsnelheid en de warmteoverdracht van het oliesysteem.

 

Sediment aan de binnenkant van de buizen vermindert de efficiëntie van de warmteoverdracht.

Hierboven een voorbeeld van de doorstroming van olie door een schone buis in vergelijking met een verontreinigde buis.

Vermindering van de verontreinigingen en CCR (Conrad Carbon Residue) in een thermisch oliesysteem zullen de warmteoverdracht ten goede komen en derhalve zal het energieverbruik verminderen. Tevens zal het herstel van het vlampunt de veiligheid van het oliesysteem verhogen.

Thermal fluid heat transfer

Toename van slib vorming aan de binnenkant van de buis veroorzaakt een slechtere temperatuuroverdracht en bevordert meer slib vorming.

In de casestudy uit 2006 aan boord van het MV Pride of Rotterdam is de deeltjesgrootte verdeling van de verontreinigingen onderzocht, de behaalde resultaten en de voordelen. Met een relatief technisch eenvoudig equipment is het euvel binnen korte tijd verholpen, bij lage operationele kosten en daardoor een korte terugverdientijd.

Klik op de knop “meer info” voor het downloaden van de casestudy.

Meer info