Oil-Fuel Consultancy heeft meer dan 15 jaar ervaring in het behandelen, reinigen en toepassen van olie en brandstoffen. Per heden beschikbaar als onafhankelijk consultant voor alle olie- en brandstofgerelateerde vraagstukken in het maritieme segment. De opgedane ervaring, scholing en kennis uit het veld zijn van onschatbare waarde wanneer correct toegepast voor de cliënt.

Consultant Peter Block definieert een consultant als "iemand met invloed over een bepaalde groep, individu of organisatie, zonder directe autoriteit om veranderingen te implementeren". De implementatie van de veranderingen dienen toegepast te worden door de cliënt zelf, echter onder kordate begeleiding, ondersteuning, inspectie en back-up van de consultant. Waar nodig wordt hierbij advies over bijsturing en correctie gegeven volgens het PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act).

certificaat

ICML MLA2 IvanPartono 20210209